+421 911 609 836 info@foxicehockeycup.com

Pravidlá a úroveň hráčov

 1. Turnaj sa riadi základnými pravidlami IIHF.
 2. Za jeden tím môže nastúpiť minimálne 10 hráčov + 1 brankár, maximálne 20 hráčov + 1 brankár.
 3. Hráč môže nastúpiť na turnaji iba za jeden tím. Nie je dovolené požičiavanie si hráčov.
 4. Povolená je veková kategória 18+.
 5. Na Fox Ice Hockey Cupe sa môžu zúčastniť iba hráči s úrovňou B, C, D (pozri /úroveň hráčov). Hráč mladší ako 40 rokov nesmie mať žiaden záznam na eliteprospect!!! Hráč starší ako 40 rokov, môže mať záznam na eliteprospect, ale nesmie byť aktívny posledných 5 rokov!!!
 6. V prípade neoprávneného štartu hráča s úrovňou E, bude takýto hráč z turnaja okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie štartovného a previnenému tímu budú odobraté všetky získané body a taktiež bude z turnaja diskvalifikovaný za hrubé porušenie pravidiel.
 7. Turnaj je rozdelený do 3 hracích dní, pričom každý tím odohrá 4 zápasy.
 8. Víťaz turnaja vyhráva účasť na Turnaji Šampiónov v Prahe v hodnote 1000€.
 9. Zápas trvá 2 x 20 minút hrubého času.
 10. Po každom zápase nasleduje úprava ľadovej plochy.
 11. Ak tím nenastúpi do 5tich minút od plánovaného úvodného buly, zápas sa končí kontumáciou 5:0 v prospech súpera.
 12. V prípade, ak jeden tím má dve kontumácie z dôvodu neskorého príchodu na ľadovú plochu alebo závažného porušenia pravidiel, bude z celého turnaja diskvalifikovaný.
 13. V prípade vyrovnaného výsledku, kedy tím vyhráva alebo prehráva maximálne o 2 góly, čas sa pri každom prerušení hry zastavuje iba posledné 2 minúty stretnutia.
 14. V prípade, ak stretnutie v play off alebo play out v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, nasledujú okamžite 3 samostatné nájazdy na každej strane. Ak aj po 3 samostatných nájazdoch na každej strane nie je rozhodnuté o víťazovi, každý tím má už len jeden samostatný nájazd až do doby, kým sa nerozhodne o víťazovi.
 15. V prípade časového sklzu si organizátor vyhradzuje právo skrátiť zápas.
 16. Za víťazstvo sa udeľujú 2 body, za remízu v kvalifikačných zápasoch 1 bod a za prehru 0 bod.
 17. Organizátor ani rozhodca v dobe konania turnaja nenesú žiadnu právnu či finančnú zodpovednosť za vzniknuté škody na zdraví alebo majetku účastníka.
 18. Organizátor zaisťuje zranenému hráčovi iba prvú pomoc.
 19. Každý hráč je povinný mať uzavreté poistenie.
 20. Nie je dovolená hra telom ani slovné alebo fyzické napadnutie rozhodcu. V prípade fyzického napadnutia rozhodcu je hráč a celý jeho tým z turnaja diskvalifikovaný.
 21. V prípade fyzického napadnutia protihráča, bude previnený hráč vylúčený do konca stretnutia a taktiež nebude môcť nastúpiť na nasledujúci zápas.
 22. Vo výnimočných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo zvolať disciplinárnu komisiu (DK), ktorá rozhoduje o potrestaní previneného tímu, pričom na potrestanie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. DK je zložená z 5 členov (2 členovia organizačného tímu, 2 kapitáni z nedotknutých tímov a rozhodca.)
 23. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu turnaja.

Naším cieľom je zahrať si fair-play hru, ktorú všetci milujeme, stretnúť nových priateľov a užiť si 3 dni plné zábavy.

Minimálna a maximálna úroveň hráča: B,C,D. Hráč mladší ako 40 rokov nesmie mať žiadny záznam na eliteprospect!!!
Hráč starší ako 40 rokov, môže mať záznam eliteprospect.com, ale nesmie byť aktívny posledných 5 rokov!!!

Úroveň A
Hráči úrovne A sú často nováčikovia v hokeji a rozvíjajú si základné zručnosti korčuľovania a manipuláciu s hokejkou. Väčšina sa učí základné pravidlá hry a osvojuje si hru v tíme.

Úroveň B
Hráči úrovne B, poznajú základné pravidlá hry a majú základné zručnosti v oblasti korčuľovania a manipulácie s hokejkou. Niektorí hráči do úrovne B budú postupovať z úrovne pre začiatočníkov a iní môžu vekom spomaľovať a postupovať z vyšších kategórii na nižšie.

Úroveň C
Hráči úrovne C sú skvelým stredom pre hranie dospelého rekreačného hokeja. Väčšina hráčov úrovne C nemala tréningy, alebo nehrávala významný mládežnícky hokej ako dieťa, ale sú všeobecne atleticky nadaní, majú dobrú znalosť hry, korčuľovanie a taktiež ovládanie puku a môžu hrať na úplnej konkurenčnej úrovni. Niektorí hráči môžu postupovať z vyšších úrovní na nižšie z dôvodu veku a značného spomaľovania. Úroveň C má zvyčajne najvyšší počet hráčov a najširší rozsah priemerných zručností v rámci kategórie.

Úroveň D
Hráči úrovne D majú značné hokejové schopnosti, zručnosti, vedomosti a taktiež aj skúsenosti. Väčšina hráčov v úrovni D bola trénovaná a hrala hokej na značnej úrovni v minulosti. Niektorí hráči úrovne D môžu s vekom spomaľovať, alebo majú záujem hrať zodpovedajúcim spôsobom k ich zručnostiam, a posúvajú sa z úrovne E do úrovne D.

Úroveň E
Hráči úrovne E sú najlepšími korčuliarmi v lige, majú výnimočné schopnosti, zručnosti, vedomosti a skúsenosti v hokeji. Hráči úrovne E boli trénovaní a majú organizovaný systém hokeja. Pravdepodobne hrali aspoň za elitnú strednú školu, alebo na juniorskej úrovni. Do úrovne E patria aj hráči, ktorí hrali za pokročilú vysokú školu, hlavných juniorov alebo profesionálov. Úroveň E zahŕňa veľmi kvalifikovaných hráčov.

Kalkulačka zručností /v prípade nejasností radi vysvetlíme postup pri výpočte/:

Táto rovnica môže byť použitá ako návod a ďalej určovať sporné úrovne zručností. Nasledujte kroky 1 až 3 a pridajte celkové body na určenie úrovne jednotlivých hráčov.

Krok č. 1 – Vek:
Body Vek
1 BOD 18 – 24
2 BODY 25 – 29
3 BODY 30 – 39
5 BODOV 40 – 49
7 BODOV 50 – 59
10 BODOV 60+

Krok č. 2 – Najvyššia hraná úroveň:
0 BODOV Profesionálny hráč (hráč, ktorý hral aktívne za klub do 20 a viac rokov)
1 BOD Hráč juniorského tímu (hráč, ktorý hral aktívne za klub do 19 rokov)
4 BODY Hráč Dorasteneckého tímu (hráč, ktorý hral aktívne za klub do 17 rokov)
6 BODOV Hráč mládežníckeho tímu (hráč, ktorý hral aktívne za klub do 15 rokov)
10 BODOV* Partičkový hráč na rybníku, alebo rekreačný hokejista bez tréningu

* Len pre tých, ktorí neboli trénovaní ako mládež – Pridajte body za roky v dospelej úrovni
+1 BOD 5+ Rokov
+2 BODY 3-4 Roky
+3 BODY 0-2 Rokov

Krok č. 3 SÚČET BODOV / HRÁČSKA ÚROVEŇ:
1 – 4 BODY Úroveň E
5 – 10 BODOV Úroveň D
11 – 14 BODOV Úroveň C
14 – 16 BODOV Úroveň B
16+ BODOV Úroveň A